فروشگاه اینترنتی آجر نسوز-آجرسنتی

فروشگاه اینترنتی آجر نسوز-آجرسنتی آجرسازان به شما کمک می کند که به انتخاب محصول که نیازداریدزودتردسترسی پیداکنیدونیزازلحاظ کیفیفت رنگ هم چنین قیمت با یکدیگر مقایسه نمایید. از آنجایی که استفاده ازآجر نسوز در نما داخلی وخارجی ساختمان نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و نیزوجودرنگهای زیادوانواع آجرمختلف انتخاب یک محصول ازبین این همه محصول مارابا مشکل مواجعه کرده است. ولی باز سلیقه انسان در انتخاب رنگها متفاوت است وبراساس سلیقه یا کارهای انجام شده قبلی انتخاب رابرای شما مشتریان راحت تر نموده است

مواد پایه آجرهای نسوز:

کانیهای معدنی خیلی خاص و پوکه های معدنی هستندکه نسوز میباشند

چه مزایای آیا آجرنسوز دارد؟

  • آجرنسوزاز مقاومت بالای برخورداراست
  • آجرنسوز ازتنوع رنگهای مختلفی برخوردار است
  • آجرنسوز با محیط سازگاراست
  • آجرنسوز درمقابل گرما وسرما عایق است
  • آجرنسوز تنوع ابعاد مختلف را هم دارد
چه مزایای آیا آجرنسوز دارد؟
نماداخلی آجرنسوز

به نظر شما بیشترین استفاد از آجرهای نسوز در کدام قسمت های خانه ممکن است انجام شود ؟

وقتی  در مورد مصالح در داخل ساختما ن که یکی ازاین مصالح آجرنسوزمی باشد صحبت می شود بیشترین استفاددر آشپزخانه ها وشومینه را یاد می کنیم که مورد استفاده قرار گرفته است.

انواع آجرهای نسوز؟

1-آجرنسوز سلیسی

2-آجرنسوزویژه

3-آجرنسوزآلمومینیومی

.4-آجرنسوز قلیایی

آجرنسوز سلیسی : آجری است که از خاک سلیسی یا (کورتزیت ) تشکیل شده است که کورتزیت ازاکسید سلیسیوم به مقدار زیاد ومابقی اکسید تیتانیم وکلسیم وآهن  می باشد از آجرنسوزسلیسی برای پوشاندن داخل کورهای فولادی یا شیشه سازی وسرامیک سازی استفاده میشود چونکه رسانه های گرمای بالایی درنفوذ ناپذیری مقابل گازها دارند.

آجرنسوز ویژه : این نوع از آجرهای نسوزی است تهیه شده ازفلزات  واسطه ومصرف وکاربردهای خاصی در صنعت دارد. این اجر در بخش داخلی کورها ی ذوب آهن مورد استفاده قرار میگیرد.

آجرنسوز آلمومینیومی : مواد تشکیل دهند این آجرها  از اکسیدآلمومینیم یاآلومین است .که مخلوطی ازکائولن وبوکسیت وکروندوم می باشداستفاد از این آجرها نیز در داخل کورهای بزرگ ذوب فلزات وشیشه سازی وتهیه صنایع  فلزات غیر آهنی می باشد.

آجرنسوز قلیایی : اجرهای  نسوز متشکل از اکسید منیزیم وسیلیسیم دی اکسیدمی باشد واستفاده ان نیز در داخل کورهای ذوب فلزات وصنایع ذوب استفاده می شود.

معروف ترین رنگهای آجرنسوز؟

معروف ترین این رنگها قهوه ای وقرمز می باشددر ضمن این رایادآورمیشوم که تنوع رنگ در در رنگهای آجرنسوز زیاد است رنگ طبیعت نیز در آجرهای نسوز نیز به چشم می خورددرضمن آجرنسوز به خاک مواد اولیه خاک نسوز نسبت به سایر آجرهاازقیمت بالاتری برخوردار می باشد .

تولید آجرنسوز

دراینجا به علت درخواست مشتریان تعداد زیادی از کارخانه اقدام به تولید آجرنسوز نموداند تا بتوانند درخواست شما مشتریان پاسخ گو باشند .

انواع آجرهای نسوز که درنماها وکف ساختمانها مورداستفاده قرارگرفته شده است در جدول زیر با مشخصات اعلام شده به شرح ذیل می باشدکه موجود می باشد

انواع آجرهای نسوز؟
آجرنما نسوز انگلیسی
ردیف کدکالا نام کالا تعداد درهرکارتن تعداد درهرمتر
مربع
1 ks51-55*265*27 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 36 57
2 ks51-55*265*50 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 16 57
3 ks51-35 *310*27 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 42 74
4 ks51-70 *310*27 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 21 40
5 ks51-70 *310*50 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 12 40
6 ks51-100*100*30 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 46 85
7 ks51-100*100*50 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 23 85
8 ks51-100*200*27 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 25 44
9 ks51-100*200*50 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 12 44
10 ks51-100*600*30 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 7 16
11 ks51-200*200*30 پلاک نسوزشامتی A1 (گرانتی) 11 23
12 ks52-55*265*27 پلاک نسوزشامتی A2 (گرانتی) 36 57
13 ks52-70*310*27 پلاک نسوزشامتی A2 (گرانتی) 21 40
14 ks53-55*265*27 پلاک نسوزشامتی A3 (گرانتی) 36 57
15 ks53-70*310*27 پلاک نسوزشامتی A3 (گرانتی) 21 40
16 ks61-55*265*27 پلاک نسوزشامتی A3 (گرانتی) 36 57
17 ks61-55*265*50 پلاک نسوزشامتی A3 (گرانتی) 16 57
18 ks61-35*310*27 پلاک نسوزشامتی A3 (گرانتی) 42 75
19 ks61-70*310*27 پلاک نسوزشامتی A3 (گرانتی) 21 40
20 ks61-70*310*50 پلاک نسوزشامتی A3 (گرانتی) 12 40
21 ks61_100*100*30 پلاک نسوز انگلیسی A1 46 85
22 ks61-100*100*50 پلاک نسوز انگلیسی A1 23 85
23 ks61-100*200*27 پلاک نسوز انگلیسی A1 25 44
24 ks61-100*200*50 پلاک نسوز انگلیسی A1 12 44
25 ks61-100*600*30 پلاک نسوز انگلیسی A1 7 16
26 ks61-200*200*30 پلاک نسوز انگلیسی A1 11 23
27 ks62-55*265*27 پلاک نسوز انگلیسی A2 36 57
28 ks62-70*310*27 پلاک نسوز انگلیسی A2 21 40
29 ks62-100*100*30 پلاک نسوز انگلیسی A2 46 85
30 ks62-100*200*27 پلاک نسوز انگلیسی A2 25 50
31 ks62-100*200*50 پلاک نسوز انگلیسی A2 23 50
32 ks62-100*600*30 پلاک نسوز انگلیسی A2 7 16
33 ks62-200*200*3 پلاک نسوز انگلیسی A2 11 23
34 ks63-55*265*27 پلاک نسوز راندوم 36 57
35 ks63-70*310*27 پلاک نسوز راندوم 21 40
36 ks13-55*265*27 پلوک نسوز سفید صدفی 36 57
37 ks13-35*310*27 پلوک نسوز سفید صدفی 42 75
39 ks13-70*310*27 پلوک نسوز سفید صدفی 21 40
40 ks13-70*310*50 پلوک نسوز سفید صدفی 21 40
41 ks23-55*265*27 پلاک نسوزطوسی 36 57
42 ks23-35*310*27 پلاک نسوزطوسی 42 75
43 ks23-70*310*27 پلاک نسوزطوسی 21 40
44 ks23-70*310*50 پلاک نسوزطوسی 12 40
45 ks83-100*100*30 پلاک نسوز قهوه ای 46 85
46 ks83-35*310*27 پلاک نسوز قهوه ای 42 75
47 ks83-70*310*27 پلاک نسوز قهوه ای 21 40

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما