فروش آجر قزاقی سنتی

فروش آجر قزاقی سنتی باعث شده که مشتریانی که توجه به سنتی نمودن نما ساختمان دارند افرادی راکه درعرصه ساخت وسازمشغول می باشند به این آجر روآورده وازاین آجر که درنماهای داخلی ودکوراسیون منزل استفاده نمایند واستفاد از این نمونه  آجرهامرسوم شده است  وهمین  امر باعث شده است  که بتوانیم ازاین آجرکه درهمه مناطق کشور مورد استفاده قرارمیگیرد ارسال نماییم به همین دلیل می باشد که استفاده بیشتر از این آجرهای قزاقی یاسنتی را باچشم خودمشاهده نمایید.

انواع آجر قزاقی یاسنتی :

آجرهای سنتی یا قزاقی به چندصورت تولید می گردد ؟

  • به صورت سنتی
  • به صورت صنعتی

آجر سنتی : آجر سنتی به آجر گفته می شود که خشت تولید شده آن به صورت سنتی تولید وخشک می شود .

آجر سنتی : آجرصنعتی به آجر گفته می شود که خشت تولید شده آن با دستگاه پرس و به صورت پرسی وبادستگاه پیشرفته خشک وتولید می گردد.

ابعادآجر قزاقی بیشتر به فروش می رسد باچه ابعاداست ؟

20*20*5/4و  20*20*5/3 و 10*10*4 و 10*20*4

انواع  رنگهای آجر سنتی وقزاقی به صورت ذیل می باشد:

  • زردقرمزپوست پیازی

    خاکی

    قرمزاخری

تولید می شود .

نمای ساختمان با آجر قزاقی

به طورکلی می توان گفت که آجر نما قزاقی یکی از پرطرفداران آجرنما است که درنماساختمان مورد استفاده قرارمیگیردوشما می توانید بااستفاده از این نمونه آجر قزاقی نما سنتی ومدرن به ساختمان خود بدهیدهمانطور که مشاهد کردیدگرچه استفاده از آجر قزاقی نما یکنواخت ویکپارچه به نما ساختمان می دهدولی زیبای وحس خاصی راکه انسان بعد ازمشاهد آن می کند غیرقابل انکار است که ازاهمیت خاصی برخورداراست.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما