عرضه  انواع آجرسفال تیغه ای

عرضه  انواع آجرسفال تیغه ای زردوقرمز با ابعاد مختلف تولید وعرضه می گردد. که هریک از آنها کاربردی درقسمت های متفاوت ساختمان دارند که بعضی برای دیوارهای باربرساختمان به صورت مشابهه ودر بعضی جاها به صورت غیرباربر ومتفاوت کاربرد دارد .

دراینجاچند نمونه از انواع آجرسفال تیغه را نام می برم؟

آجر سفال تیغه ای 8

آجرسفال تیغه ای 10

آجرسفال تیغه ای 14

آجرسفال تیغه ای 15

آجرسفال تیغه ای 16

آجرسفال تیغه ای 20

آجرسفال تیغه ای از چه موادتشکیل شده است ؟آجرسفال تیغه ای چه کاربردی دارد؟ تفاوت آجرسفال تیغه ای درچیست؟

به طور کلی مواد اصلی آجر وتیغه ها از خاک رس وآب تشکیل می شود ودربعضی آجرها به نام آ چینجرلفتون قضیه فرق می کند که این چنین نیست .

دربالا انواع آجرسفال تیغه ای را برده شد که مختصری توضیحات در باره کاربرد هریک ارائه می شود

آجر سفال تیغه 8 و 10کاربرد آن بیشتر برای دیواریها داخلی ساختمان می باشد ونقش آن بیشترجدا کننده اتاق ها از یکدیگر می باشدکه تیغه 8باابعاد 20*20*8 و 18*18*7 تولید می شود وتیغه 10 با ابعاد 10*20*20و 18*18*9تولید میشودوبا رنگهای قرمز وزرد و به صورت 4سوراخ و3 سوراخه و 6 سوراخه تولید وعرضه می گردد.

آجر سفال تیغه 14 و15 و16و20 کاربرد آن بیشتر برای دیوارها خارجی وبیرونی ساختمان می باشد وازهرچهارنمونه استفاده می شود وبه خاطراینکه عایق صوتی وحرارتی بیشتری نسبت به تیغه های 8 و 10 هستند ا ز آنها استفاده می شود.

ابعادتیغه های دیواری به شرح ذیل است :

 • آجرسفال تیغه 14 20*20*14 و 18*18*13.5
 • آجرسفال تیغه 15 20*20*15 و 18*18*14
 • آجرسفال تیغه 16 20*20*16 و 18*18*15
 • آجر سفال تیغه 20 20*20*20 و 20*20*40

که به صورت رنگ زرد وقرمز تولید می شود که این رنگ برمی گردد به خاکی که به عنوان مواداصلی که درتولید تیغه ها استفاده می شود.

تفاوت آجر سفال تیغه ای درچیست ؟ابعادتیغه های دیواری به شرح ذیل است :

 • در رنگ
 • در ابعاد
 • درمیزان جذب آب
 • در وزن
 • استاندارد
 • ضریب استاندارد
 • دستگاهی بودن محصول یا آفتابی بودن محصول
 • شرایط پخت
 • مراحل تولید

درصورتیکه قصد خرید هریک ازمحصولات فوق راداریدبا ما تماس بگیریدواین موضوع رانیز درنظربگیرید که برای دیوارهای داخلی یا خارجی نیاز دارید ؟

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما