آجر سفال 10 سوراخه

آجر سفال 10 سوراخه یشتر برای دیوارهای بیرونی وباربرمورد استفاده قرار می گیردو به خاطرداشتن سوراخ های موجود درسفال این امرراباعث می شود که ملات داخل سوراخهای قرار میگیرد وباعث استحکام و مقاومت دیوار می شود اجر سفال در رنگ های مختلفی وجود دارد گلبهی / گلبهی تیره/ رنگ قرمز / زرد اجر 10 سوراخه انواع زیادی داره مانند افتابی ودستگاهی که از دستگاهی ان می توان به عنوان آجرنما نیز استفاده نمود.

قطرآجرهای سفال 10 سوراخه

  • 4 سانت
  • 5 سانت
  • 5/5 سانت
  • 6 سانت
  • 5/6 سانت
  • 7 سانت

می باشد که وجود این قطرها دراجرسفال 10سوراخه باعث تعداد بیشتر دردیوار چینی و همچنین فاصله بین بندها باعث زیبایی در نما دیوار می شود بعضی ازمشتریان از بندکشی دیوار خودداری می کنند که این خود باعث لب پریدگی لبه  آجرها طی مدت زمانی می گردد.

قیمت آجرسفال ده سوراخه

مثلا قیمت آجرسفال سوراخ دار با ابعاد 10*22* 5 به صورت بسته بندی 14 عددی به مبلغ هر عدد 380 تومان درب کارخانه می باشد .

هزینه بارگیری برعهده چه کسی است ؟

بعصی از مشتریان که درخواست آجرسفال یا کالا ی دیگری می نمایند باید از فروشنده سوال کنندآباباهزینه بارگیری  می باشد یاخیر؟  بعضی از فروشندگان نیز به مشتریان خود اغلام می کنند که هزینه بارگیری برعهد خریدار می باشد که توسط راننده پرداخت می گردد وبعدا از شما مبلغ پرداخت شد توسط راننده از شماخریدار با کرایه دریافت می گردد.  وبعضی مواقع هزینه بارگیری را فروشند به قیمت بعضی کالاها اضافه می نمایند و خودشرکت هزینه بارگیری دریافت شد از مشتری را پرداخت می نمایدبه صورت کلی برعهده مشتری می باشد

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما