آجرتیغه ای

آجرتیغه ای آجری است که از مواد تشکیل دهند آب وخاک رس تشکیل شده است وبه صورت آجرتیغه ای خشک کن و آجرتیغه ای آفتابی تولید میشود .

آیا آجرتیغه ای آفتابی با خشک کن(دستگاهی )فرق میکندچرا؟

بیشترین استفاده آجرتیغه ای در کدام قسمت ازساختمان است؟ که برای جدا کننده دیوارهای داخلی وخارجی از یک نمونه ازای اجرهای استفاده می گردد

آیا آجرتیغه ای آفتابی با خشک کن(دستگاهی )فرق میکندچرا؟ آیا آجرتیغه ای آفتابی با خشک کن(دستگاهی )فرق میکندچرا؟

درعکس فوق تصاویری از تیغه آفتابی و خشک کنی است که دراینجا توضیحی مختصری درمورد اینکه تیغه ای آفتابی به چه صورت تولید می شود میدهیم درمجموع همانطور که از نامش معلوم می شود تیغه ای  آفتابی تیغه ای است که به صورت معمول بانور خورشید خشک می شود وبعد از خشک شدن تیغه  توسط کارگران به کوره انتقال داده می شود که مرحله پخت کامل تیغه  انجام گردد

لذا به همین منظوردیوارهای تیغه ای آفتابی نسبت به تیغه های خشک کنی ازدیواری های ضخیم تربیشتری برخوردارهستند همچنین دیوارهای بیرونی وداخلی تیغه های آفتابی  از شکل مناسبی برخوردار نیستندوعلت آن به خاطر دخالت دست انسان درتولیدآجرتیغه ای وباعث افزایش وزن بیشتری میباشد .در ضمن ازقیمت کمتری نسبت به آجرتیغه ای خشک کنی یا دستگاهی برخورداراست .

ابعاد تولید شده آجرتیغه ای آفتابی  وخشک کنی به شرح زیر می باشد

  • آجرتیغه  8
  • آجرتیغه  10
  • آجرتیغه  14
  • آجرتیغه 16

ظرفیت ماشین برای حمل تیغه های به شرح ذیل می باشد.

نام   کالا ابعاد تک ده چرخ تریلی
آجرتیغه ای8 8*20*20 4500 عدد 7000 عدد 9000 عدد
آجرتیغه ای 10 10*20*20 3500 عدد 5000عدد 7000عدد
آجرتیغه ای 14 14*20*20 3000 عدد 4500 عدد 6000 عدد
آجرتیغه ای 16 16*20*20 2500 عدد 3750 عدد 5000 عدد

بیشترین استفاده از آجرتیغه ای درکدام قسمت از ساختمان است ؟

بیشترین استفاده ازآجرتیغه ای برای دیوارهای بیرونی وداخلی است که نوع تیغه 14و تیغه 16 برای دیوارهای بیرونی طبقات ساختمان می باشد به خاطر اینکه از ورود سرما و گرما به داخل جلوگیری می کنند واز عایق صوتی بیشتری برخوردارهستند و بعضی از مردم و پیمانکاران و دیگران از تیغه 8 و10 نیز درساخت دیوارهای بیرونی ساختمان بکار می گیرند به خاطر اینکه برایشان ارزانتر تمام بشود

ولی درمورداین موضوع که یکبارارزانتر خریداری میکنند درمدت زمان نه چندان دور متوجه می شوندکه دراین مدت هزینه برق وگازی راکه برای گرم نگه داشتن ساختمان یا خنک کردن ساختمان در نظرگرفته شده می بینندکه نه چندان که ارزان تر نشده است بلکه گران تر نیزشده است لذا بعدها متوجه می شوند که مقرون صرفه نمیباشد

دلایل استفاده از آجر تیغه ای در ساختمان سازی چیست ؟

  • سبک بودن
  • سرعت بیشتر کار
  • ارزان بودن نسبت به بلوک لیکا
  • استاندارد بودن
  • موجود بودن
  • …..

می باشد

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما